Slutkorrektur

Nu är slutkorrekturet inskickat, en karta finns och omslaget är godkänt. Nästa steg är att min bokförläggare skickar allt till tryckeriet. 

Om en månad finns Kristallhjälmen till försäljning.