Synopsis

Om min första kapitelbok Draksvärdet, går bra finns det stor chans att bokförlaget vill ge ut en till, så det gäller att komma igång nu. Arbetsnamnet på denna bok är Kristallhjälmen. 

I denna fas skriver jag både med penna och på dator: mindmap, listor, kartor, persongalleri, tidslinjer mm.

Jag vet ju att detta förberedande arbete är jätteviktigt. I förra boken stannade skrivandet upp i flera veckor för att jag hade några lösa trådar. För att förenkla för mig själv och mina läsare kör jag nog på ett liknande upplägg som den första boken. 

Tror att det blir riktigt bra och spännande!