Synopsis

Fas 1: Planering


Innan jag skriver mina böcker börjar jag med att skriva en synopsis. Alla tre böcker följer samma mall. 

Synopsis kan beskrivas som en karta, ett skelett eller en disposition. Denna hjälper mig att hålla fokus, gå tillbaka till och se vad nästa steg är. Det har känts viktigt för mig att fila på min synopsis så länge det behövs. Jag vill veta att berättelsen hänger ihop, blir spännande, känns angelägen och att det ska bli en utveckling/lärdom/mognad för huvudpersonen.

Det finns flera olika sätt att skriva en synopsis. Jag letade på olika internetsidor och bloggar och valde två som jag har följt. Här är frågorna som jag svarar på:

Grundläggande frågor
 • Vad är bokens idé? Start och slut
 • Fantasivärlden
 • Miljöer
 • Föremål/ företeelser
 • Sensmoral
 • Personbeskrivningar
Synopsis 1
 1. Hur såg livet ut innan huvudpersonen (HV) åkte iväg. Vad är sant för honom?
 2. Vad var anledningen tilll att HP ville/ behövde/ var tvungen att ge sig av?
 3. På viket sätt är det här tillräckligt angeläget/brådskande och inte kan göras av någon annan?
 4. Vilka karaktärer var inblandade/påverkade av HP:s resa. Vilken relation hade HP till dem?
 5. Vad är det HP saknar? Vad behöver han få tag i?
 6. Vilka brister har han?
 7. HP ger sig av. Hur? Packning? Sinnesstämning?
 8. Hur märks det att HP är i ny miljö?
 9. Vilka karaktärer möter HP? Fiender? Vänner?
 10. Hur vidmakthålls relationerna med dem som är kvar hemma?
 11. Vilka hinder möter HP? Vad är det värsta som kan hända för HP? LÅt det ske!
 12. Vad lär sig HP på vägen?


Synopsis 2

Utlösande händelse -etablera status innan saker händer
Hörnsten 1 - Vad vill pojken och varför?
Hörnsten 2 - Allt vänds upp och ner
Hörnsten 3 - Ett avslöjande/twist
Hörnsten 4 - Nyckeln till seger
Black moment - Det värsta som kan hända händer
Upplösning -Klimax