PRISER FÖR SAMLING

Familjegudstjänster

  • 3000 inkl moms + reseersättning (23kr/mil) för församlingar utanför Västmanland
  • 2500 inkl moms och resersättning för församlingar i  Västmanland

Bokprat

  • 3000 kr (inkl moms) + reseersättning (23kr/mil)

Barnsamlingar

  • Samling 1: 5000 inkl moms + reseersättning (23kr/mil)
  • Ytterligare samlingar i samband med mitt besök: 1500kr/ samling inkl moms
Prislistan uppdaterad 2019-11-15 Gäller för bokningar gjorda efter detta datum.